Test je wietgebruik, doe de WietCheck

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht waarmee de vragenlijst en adviezen zijn samengesteld, is het mogelijk dat informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Fouten in de gegevensverwerking kunnen niet altijd voorkomen worden. Het Trimbos-instituut sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WietCheck.

Heb je vragen over de Wietcheck? Stuur dan een e-mail naar wietcheck@trimbos.nl.